Jaunākais raksts: Kāds ir Pamirs?

Aktivitātes
 

Divpadsmit dienas iesi pa šo zemi, ko sauc par Pamiru, un visas divpadsmit dienas ceļā nav ne dzīvojamās vietas, ne zāles; ēdiens jānes sev līdzi. Putnu te nav, tāpēc ka ir auksts un augsts. No lielā aukstuma pat uguns te  nav tik gaiša un ne tādā krāsā kā citās vietās un ēdiens ne tik labi vārās.

Tā rakstījis itāļu ceļotājs Marko Polo 13.gs. Par Pamiru tolaik sauca tikai augstkalnu plato Pjandžas augštecē, kur vienai no tās iztekām ir nosaukums Pamir. Vēlāk šo nosaukumu attiecināja uz plašāku kalnzemi, tai skaitā uz augstkalnu grēdu rajonu ziemeļrietumos no Marko Polo aprakstīta plato. 

Galerija: Kazahstāna un Kirgizstāna 2016
Visas galerijas